Cenovnik instalacija

Usluge instalacija

USLUGE POSTAVLJANJA INSTALACIJA PO DUŽNOM METRU SA MATERIJALOM
Podrazumeva isporuku i postavljanje bakarnih instalacija prema specifikaciji proizvođača uređaja
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 10/6 sa kondenzom elektrokablovima m 1.200,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 12/6 sa kondenzom elektrokablovima m 1.500,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 15/6 sa kondenzom elektrokablovima m 2.500,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 18/10 m 2.800,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 22/12 m 3.000,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 28/15 m 4.000,00
USLUGA POLAGANJA KONDENZ INSTALACIJA I ZAŠTITNIH KANALICA
Podrazumeva isporuku i postavljanje
isporuka i postavljanje napojnog kabla 3 x 1,5 m 150,00
isporuka i postavljanje napojnog kabla 5 x 1,5 m 200,00
isporuka i postavljanje napojnog kabla 3 x 2,5 m 400,00
isporuka i postavljanje napojnog kabla 5 x 2,5 m 500,00
isporuka i postavljane kondenz creva sa spiralnim ojačanjem,providno - belo fi 16 m 150,00
isporuka i postavljanje NIBCO PVC cevi do 1'' m 700,00
isporuka i postavljanje NIBCO PVC većih dimenzija m 900,00
isporuka i postavljanje kanalizacijskih cevi fi32 za odvod kondenzata m 600,00
isporuka i postavljanje kanalica sa potrebnim krivinama i sitnim potrošnim materijalom do 40 mm širine m 900,00
isporuka i postavljanje kanalica sa potrebnim krivinama i sitnim potrosnim materijalom do 100 mm širine m 1.500,00