Cenovnik servisa

Servisiranje i čišćenje klima uređaja

Split sistemi i komercijalni uređaji do 60.000 BTU

SPLIT SISTEMI
od 9.000 do 12.000 BTU kom 2.500,00
od 18.000 do 24.000btu kom 3.600,00
MULTISISTEMI- UNUTRAŠNJE JEDINICE
od 5.000 do 12.000 BTU kom 2.500,00
od 12.000 do 36.000 btu kom 4.000,00
MULTISISTEMI CAC - UNUTRAŠNJE, KASETNE I PARAPETNE JEDINICE
od 7.000 do 18.000 btu kom 3.000,00
od19.000 do 36.000 btu kom 5.000,00
od 37.000 do 60.000 btu kom 5.500,00
SPOLJNE JEDINICE
do 18.000 btu kom 4.500,00
od 19.000 do 42.000 btu kom 5.500,00
od 41.000 do 72.000 btu kom 7.000,00

Demontaže klima uređaja

Split sistemi

od 9.000 do 12.000 BTU kom 3.600,00
18.000 BTU kom 4.800,00
24.000 BTU kom 6.000,00
spoljne jedinice 9.000 do 12.000 BTU kom 1.600,00
spoljne jedinice 18.000 BTU kom 2.000,00
spoljne jedinice 24.000 BTU kom 3.600,00
Unutrašnja jedinica 9.000 do 12.000 BTU kom 2.000,00
Unutrašnja jedinica 18.000 do 24.000 BTU kom 3.000,00
Pomeranje unutrašnje jedinice bez dodatne instalacije kom 6.000,00
Pomeranje spoljne jedinice bez dodatne instalacije kom 6.000,00

Usluga izvođenja građevinskih i ostalih radova

GRAĐEVINSKI RADOVI
Štemovanja blok i opeka m 750,00
Štemovanja beton, armirani beton m 1.500,00
Proboj kroz spoljni zid - blok, opeka do 50cm rupa 1.500,00
Proboj kroz spoljni zid - beton do 50cm rupa 2.500,00
Bušenje dijamant rez rupa UPIT
USLUGE DOPUNE GASA
Dopuna gasa R22 kg 3.500,00
Dopuna gasa R407 i R410 kg 4.000,00
Izvlačenje gasa sa rekuperatorom kg 2.000,00