Cenovnik usluga

MONTAŽE

Split sistemi

Komercijalni uređaji do 72.000 BTU

Komercijalni sistem - unutrašnje zidne jedinice

Zidne jedinice od 7.000 do 12.000 btu kom 6.000,00
Zidne jedinice od 18.000 do 24000 btu koma 8.400,00

Unutrašnje kasetne, kanalske, podplafonske i parapetne jedinice

od 7.000 do 18.000 btu kom 7.200,00
od 24.000 do 30.000 btu kom 12.000,00
od 36.000 do 60.000 btu kom 17.400,00

Komercijalni sistemi - spoljne jedinice

do 18.000 btu kom 9.600,00
od 18.000 do 30.000 btu kom 12.000,00
od 30.000 sa izradom i montažom odgovarajućih nosača kom 17.400,00

Usluga montaža rekuperatora

Podrazumeva: montažu rekuperatorske jedinice sa odgovarajućim nosačima, sitan potrošni
materijal, do radne visine 4 metra, povezivanje instalacija i puštenje u rad

do 700m3/h kom 12.000,00
od 800 do 1000m3/h kom 18.000,00
preko 1000m3/h kom 24.000,00

Toplotne pumpe

Usluga montaže toplotne pumpe

Toplotna pumpa 6kW - 16 kW kom 30.000,00
Toplotna pumpa 18kW-22kW kom 42.000,00
Puštanje u rad toplotne pumpe kom 15.000,00

Fan coil

Montaža na postojeću instalaciju kom 6.000,00
Montaža sa postavljanjemcevne mreže kom 9.600,00

VRV/VRF Multi

Usluga montaže VRV/VRF Sistema

Spoljne jedinice do 25kW kom 42.000,00
Spoljne jedinice od 25kW do 40kW kom 54.000,00
Spoljne jedinice od 45kW do 60kW kom 72.000,00

Vertikalni transport nije uračunat u cenu (kran, dizalica...)

Usluga montaže unutrašnje jedinice

Zidne jedinice od 7.000btu do 12.000btu kom 6.000,00
Zidne jedinice od 18.000btu do 24.000btu kom 8.400,00

Unutrašnje kasetne, kanalske, podplafonske i parapetne jedinice

od 7.000 do18.000 btu kom 7.200,00
od24.000 do 30.000 btu kom 12.000,00
od 36.000 do 60.000 btu kom 18.000,00

* NAPOMENA : Cene mogu piti pogrešno unete ili promenjene u međuvremenu a nisu izmenjene u cenovniku na sajtu. Proverite još jednom cene pozivom servisa.